Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

czekajska
15:41
czekajska
15:40
7375 718e 390
czekajska
15:40
6059 e809 390
czekajska
15:40
...jest jeden rodzaj alkoholu, który zajmuje w naszych sercach miejsce szczególne: WINO.
— Świat według zołzy
Reposted frombambalam bambalam viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
15:39
9951 d59a
Reposted fromhalfjohn halfjohn viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
15:34
0108 5fa9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
czekajska
15:34
9796 139a 390
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
czekajska
15:33
8474 9968 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianutt nutt
czekajska
15:25
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni.. 
— Wiadomości nigdy niewysłane
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
czekajska
15:25
7340 22bf 390
Reposted fromlady-blues lady-blues viatobecontinued tobecontinued
czekajska
15:24
8459 b52f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
czekajska
15:18
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
czekajska
15:13
7038 e3c1 390
Reposted fromHardcores Hardcores viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
15:12
0194 5ff4 390
Reposted fromnenya nenya viakrainakredek krainakredek
czekajska
15:11
7266 eb87 390
Reposted fromtichga tichga viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
15:10
9080 c596 390
czekajska
15:10
1492 7983 390
Reposted frompeper peper viatobecontinued tobecontinued
czekajska
15:09
Reposted frombluuu bluuu
czekajska
15:07
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
15:07
5617 5546 390
Reposted fromjottos jottos viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl