Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

czekajska
18:50
3970 bd2e 390
Reposted fromteijakool teijakool viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
18:49
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
czekajska
18:49
3987 4c9a 390
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
czekajska
18:49
czekajska
18:49
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett
czekajska
18:48
4765 dd00 390
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
czekajska
18:37
Każdej nocy modliłam się, by odnaleźć moich ludzi i w końcu tak się stało na otwartej drodze. Nie mieliśmy nic do stracenia, nic do zyskania, nie pragnęliśmy niczego oprócz tego, by nasze życie stało się dziełem sztuki. Żyć szybko. Umrzeć młodo. Być szalonym. Dobrze się bawić.
Kim jesteś? Czy masz kontakt ze swoimi mrocznymi fantazjami? Czy w swoim życiu możesz ich doświadczyć? Ja tak. Jestem pojebana. Ale jestem wolna
czekajska
18:32
Bo urodziłam się, by być tą inną kobietą, która nie należy do nikogo i należy do wszystkich, która nie ma nic, a pragnie wszystkiego, która ma w sobie to pragnienie doświadczenia wszystkiego i obsesję wolności, która zatrważa mnie do tego stopnia, że nie mogę o tym mówić i pcha mnie w stronę nomadycznej wolności, która mnie ekscytuje i przyprawia o zawrót głowy.

February 18 2020

czekajska
20:45
0060 8273 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly
czekajska
20:43
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viakrainakredek krainakredek
czekajska
20:42
2313 a2b5 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viakrainakredek krainakredek
czekajska
20:42
7568 3a4b 390
Reposted fromLadyevil Ladyevil viakrainakredek krainakredek
czekajska
20:41
0211 98a9 390
Reposted frommoai moai viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
20:39

nie zdążyłam nawet

pożegnać się

z tamtą miłością

zrzuciłam ją tylko z siebie

pospiesznie

jak ubranie

w twoim pokoju

— Bożena Orszulak

February 16 2020

czekajska
20:22
Am I your lover or I’m just your vice?
A little crazy, but I'm just your type 
— ed sheeran - south of the border
Reposted bygrovly grovly
czekajska
20:11
czekajska
20:05
0804 959a 390
Reposted fromxawery xawery viainspirations inspirations
czekajska
20:05
Reposted fromweightless weightless viainspirations inspirations
czekajska
20:04
7338 7daf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
czekajska
20:04
7334 8074 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl