Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

czekajska
18:35
Wygodnie być słabym. Silni są bardzo samotni.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
czekajska
18:21
9972 7040 390
Reposted fromcogitavi cogitavi vianoticeable noticeable
czekajska
18:20
Byliśmy tylko my. Połamani i posiniaczeni. Popierdoleni i nieuporządkowani. Razem byliśmy wszystkim, czym oddzielnie nigdy nie spodziewaliśmy się zostać. Nie potrzebowaliśmy słodyczy i delikatności.
— T.M. Frazier - "Mroczna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
czekajska
18:19
Gdy jesteś szczęśliwy słyszysz muzykę. Gdy jesteś smutny rozumiesz tekst.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
czekajska
18:19
8923 60db 390
London, 1960s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaawaken awaken
czekajska
18:08
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
czekajska
18:06
9943 d78e 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
czekajska
18:05
Ta chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę, że facet patrzy na ciebie inaczej, że zabierasz mu coraz więcej uwagi. Aż w końcu już wiesz, że niczego poza tobą nie widzi.
— Rainbow Rowell - "Fangirl"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
czekajska
18:04
czekajska
18:04
4456 d2f5 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viainspirations inspirations
czekajska
18:04
2489 f5ea 390
Did you look at my butt?
Reposted fromtgs tgs viainspirations inspirations
czekajska
18:04
Kiedy mężczyźni się zakochują, stają się najbardziej bezradnymi istotami na świecie.
— Carina Bartsch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
czekajska
18:03
Czasem myślimy, że ludzie będą z nami na zawsze, a potem tracimy ich bez żadnego ostrzeżenia.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
czekajska
18:03
9899 beac 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
czekajska
17:59
9884 260d 390
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
czekajska
17:59
3188 9a7a 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
czekajska
14:16
3094 b0d9 390
czekajska
14:16
2122 8580 390
Reposted fromsoftboi softboi viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
14:15
6213 3109 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat
czekajska
14:10
7836 19e8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl